Kvalitetsbygge

Merimedier arbetar för närvarande med en granskning och justering av – redan välskrivna – texter på den webbplats som hör till Bygger Ditt Hus Sverige AB. Det är ett mycket roligt uppdrag.

I vanlig ordning är målet en tydlig text, en till synes enkel text.

Men med enkelheten är det, som kontorskollegan och webbdesignern Maria Gyllström Sjövik så klokt påpekat, stundom komplicerat.

När vi talar om att en text eller en webbplats ska vara ”enkel” menar vi i själva verket att den ska vara stilren.

Stil kräver eftertanke, men också erfarenhet och arbete.

Kommentarsfunktionen är stängd.