Serie med framgång punkt för punkt

För flera år sedan började Pernilla Thellmark, Nilla Karriär och Kommunikation AB, och jag skriva på en komprimerad bok om ledarskap. Det blev 25 råd till chefer och arbetsledare – och tankar om ytterligare böcker för den som vill ha handfasta och kärnfulla råd i frågor som rör yrkeslivet.

Ur inledningen till En ledare visar vägen – framgång punkt för punkt som utkommer i september:

”Att investera i ett gott ledarskap lönar sig. Det leder till ökad effektivitet, större kreativitet och en friskare och mer attraktiv arbetsplats. En god ledare tar ut riktningen, ser sina medarbetare och ger dem utrymme och möjlighet att växa. Men det goda ledarskapet kommer inte naturligt med chefsutnämningen – det måste uttalas, eftersträvas och understödjas.”

Vi har fler böcker på gång under hösten, en hel serie om framgång punkt för punkt.

home-office-599475_1280

Kommentarsfunktionen är stängd.