Från tryckeri – och snart i digital form

Färsk från tryckeriet är En ledare visar vägen – framgångsrikt ledarskap punkt för punkt.

I den här boken, som också kommer att utkomma i digital form, ger Pernilla Thellmark och jag tips och råd till chefer. Vår övertygelse är att till synes enkla regler kan leda till stora förändringar. Inget kostar något i kronor räknat, och allt kan påbörjas på en gång.

Vi inleder med en bild eller en mer allmänt hållen förhållningsregel, ägnad att hjälpa dig som är chef:

”Tänk dig att du ska vara som värden och värdinnan på festen. Det betyder att du ska se till att alla trivs och känner sig välkomna.”

Att tänka så är en god början för den som vill skapa ett klimat som gynnar både företaget och de anställda.

 

skriva

Kommentarsfunktionen är stängd.