Utvärderingar

The Training of journalists in Central and Eastern Europe.

Utvärdering av Börje Wallberg och Tiina Meri på uppdrag av Sida. 1998. 

Utvärdering av Sveriges stöd till integrationsfrämjande åtgärder i Estland.

Tiina Meri på uppdrag av Svenska Institutet. 1997.

Vad ”barn” berättar.

Tiina Meri på uppdrag av Rädda Barnens internationella avdelning. 1996.