Kommunikation i god ton

Merimedier arbetar med kommunikation och det skrivna ordet – med nyhetsuppdateringar, rapporter och faktatexter.

Företaget vänder sig i första hand till företag och organisationer som vill växa eller utvecklas och som inser värdet av tydlighet, ton och känsla.

Läsaren eller mottagaren ska inte bara få korrekt information, hon ska också bli berörd och engagerad.