Eget förlag

Merimedier ger vid behov ut böcker, rapporter och andra publikationer.

Inspirerande samarbetspartners är då exempelvis grafiska formgivaren Caroline Bjurman Holgersson (Grafolin), webbdesignern Maria Gyllström Sjövik (Khaki) och illustratören Jutta Falkengren (Little Trip).