En enkel princip

Ord ska ofta vägas på guldvåg. Mitt mål är att förmedla viktig information på ett enkelt och begripligt sätt, alltid med stringens och precision. Men det som berättas ska inte bara leda till ökad kunskap, det ska helst också träffa mottagaren i hjärtat. Tydlighet och känsla – båda behövs.